Koncernfilosofi

Merværdi til dig

Produkter og tjenester af højeste kvalitet, letanvendelige instrumenter, systemydelse og totaløkonomi (TCO) er vigtige parametre for at opnå de bedst mulige resultater så omkostningseffektivt som muligt. Med dette som sin ledetråd udvider og redefinerer Shimadzu hele tiden de teknologiske grænser. Dette bekræftes af en række forskellige verdenspremierer og anerkendelser. Alle vores analysatorer fremstilles i overensstemmelse med internationalt fastlagte standarder (f.eks. ISO), så vores brugere kan arbejde i henhold til GLP, GMP, FDA eller farmakopéer. Shimadzu tilbyder tværgående løsninger inden for mange anvendelsesområder. De billeder, der vises herover, repræsenterer Shimadzu’s fokusområder ved branchemesser, konferencer og symposier og er det, som giver vores brugere merværdi i deres arbejde for egne kunder.

Kvalitet

... betyder det bedste. Du ser det i detaljerne og hos vores medarbejdere. Begge bidrager til at give dig merværdi.

Bæredygtighed

... betyder at skabe teknologier, som er kompatible med vores liv, vores værdier og med naturen. Dette er med til at sikre vores fremtid.

Innovation

... betyder at overvinde begrænsninger og forudfattede holdninger – tekniske, psykologiske, sociale. Dette fører til fremskridt.

Bidrage til samfundet via videnskab og teknologi

Shimadzu er en verdensførende producent af analyseinstrumenter. Med sine teknologier gør Shimadzu det muligt for sine kunder inden for vidt forskellige brancher, samt inden for det medicinske område, at udvikle nye produkter og løsninger til at fremme og beskytte menneskers helbred og liv og understøtte miljøbeskyttelsen på verdensplan.

Med vores koncernfilosofi "Contributing to Society through Science and Technology” (Bidrage til samfundet via videnskab og teknologi) lover Shimadzu sine kunder over hele kloden at arbejde for menneskehedens og hele klodens velbefindende.

Vores produkter er den bedste løsning inden for

  • Miljø
  • Farmaceutisk industri
  • Levnedsmidler, drikkevarer og landbrug
  • Kemisk, petrokemisk, biobrændsels- og energiindustrien

Siden virksomhedens grundlæggelse i 1875 har denne filosofi været den drivende og innovative kraft bag Shimadzu’s produktudvikling og virksomhedsaktiviteter.

Udfordringen med at beskytte livsgrundlaget for menneskeheden og naturen er vores absolutte topprioritet, uanset om det er i den industrialiserede verden, i vækstlande eller udviklingslande. Vores teknologi er målrettet kundernes behov, samtidig med at de tjener menneskers velbefindende og i overensstemmelse med etiske værdier, miljø og natur.

Fremragende videnskabelig kunnen

Vores nye motto, "Excellence in Science” (Fremragende videnskabelig kunnen) afspejler vores ønske og holdning om at opfylde kundernes ønsker ved at tilbyde overlegen teknologi i verdensklasse.

Med udgangspunkt i Shimadzu’s grundlægger Genzo Shimadzu Jr, som er udnævnt til en af Japans ti største opfindere gennem tiderne, og Koichi Tanaka, der vandt Nobelprisen i kemi i 2002, tilvejebringer virksomheden en struktur som understøtter det kreative talent hos forskere og ingeniører.

Udgangspunktet for vores succes er vores entusiastiske og motiverede personale som, i nært samarbejde med vores kunder, designer og udarbejder individuelle løsninger.

Det bedste til vores kunder

Innovation går hånd i hånd med omfattende servicepakker og holistiske applikationer, sådan som det afspejles i Shimadzu’s rådgivnings- og applikationsløsninger. Shimadzu producerer verden over i overensstemmelse med anerkendte kvalitetsstandarder, hvilket gør det muligt for vores kunder at arbejde i henhold til GLP, GMP, FDA og standardmetoder beskrevet i de forskellige farmakopéer.

Shimadzu har vokset organisk som virksomhed siden 1875, og vores tekniske know-how er baseret på en rig historisk udvikling og et verdensomspændende netværk. Med kontorer i 76 lande og i alt cirka 10.000 ansatte kan vi garantere, at vi altid er tæt på vores kunder. I Tyskland betjener Shimadzu for eksempel sine kunder via 6 tekniske kontorer og servicesupportcentre.

Vi er stolte over at kunne betjene både internationalt aktive virksomheder, små virksomheder og store koncerner. Med vores kundeorienterede strategi og vore høje servicekvalitet har vi som mål at blive markedsførende i Europa.

 

Vores mission

Kvalitet vores hjertesag, innovation vores DNA

Shimadzu er en verdensførende producent af analyseinstrumenter. Vi udvikler og producerer innovative produkter til laboratorier inden for industri, forskning og offentlige myndigheder.

Kunde-, produkt- og miljøsikkerhed er forhold af største betydning for vores virksomheder og datterselskaber verden over, uanset om det er i den industrialiserede verden, i vækstlande eller udviklingslande. Disse udfordringer bidrager til det overordnede billede, som vi understøtter, at bevare livsgrundlaget for mennesker, flora og fauna og at leve i harmoni med naturen og miljøet.

Samtlige afdelinger af vores virksomhed råder over et laboratorium til analyse af ingredienser, materialer og produkter samt kvalitetskontrol. Disse laboratorier er udrustet med topmoderne instrumentsystemer til detektion af reststoffer, komponenter og substanser.

Med vores personlige og individuelle kundeorienterede strategi og vores høje servicekvalitet har vi som mål at blive Europas markedsførende producent af analyseinstrumenter.

Vores teknologi er målrettet kundernes behov, samtidig med at de tjener menneskers velbefindende og i overensstemmelse med etiske værdier, miljø og natur. Med vores højkvalitets produkter stræber vi efter at opnå absolut kundetilfredshed, herunder de seneste teknologier med et fremragende forhold mellem pris og kvalitet, den bedste rådgivning og support samt en lang række tjenesteydelser som f.eks. forebyggende vedligehold og kundeuddannelse. Vores instrumenter og tjenester opfylder naturligvis internationale standarder.

Fremtidsorienterede højkvalitetsløsninger

En konstant fokus på innovation og højkvalitetsteknologier har lige fra begyndelsen været nøglen til vores europæiske kunder – og det gælder fortsat den dag i dag. Det som i 1968 begyndte med et team på fem medarbejdere i Düsseldorf, Tyskland, har udviklet sig til et stort europæisk netværk med kontorer og handelspartnere i 64 byer i 34 lande – med et centralt mål for øje: at tilvejebringe løsninger i topklasse.

Vores mange verdenspremierer og anerkendelser understreger Shimadzu’s fokus på hele tiden at overskride de eksisterende teknologiske grænser og tilvejebringe stadigt bedre instrumenter.

I hvert årti af vores historie har vi som virksomhed lanceret teknologiske gennembrud, og i de seneste år har vi endog øget innovationshastigheden baseret på videnskabeligt know-how og fremskridt opnået af akademikere og industri.

Hvad er det næste?

Shimadzu’s forskning og udvikling er drevet af videnskabelig nysgerrighed og skaber morgendagens løsninger – i dag. At tilvejebringe fremragende videnskabelig kunnen.

Koncernens etiske kodeks

Principper for adfærd

1. Kundeorienteret tilgang

Via udviklingen af original teknologi ønsker vi at tilvejebringe produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet, som der er et reelt behov for i samfundet, når behovet opstår og til rimelige priser og på den måde bidrage til samfundet via vores forretning.

2. Retfærdighed og gennemsigtighed

Vi vil overholde alle gældende love, forordninger og andre sociale normer og handle på en åben og retfærdig vis i alle vores forretningsaktiviteter overalt i verden, samt når vi repræsenterer virksomheden i vores privatliv.
Vi vil opretholde et godt og korrekt forhold til politiske og administrative myndigheder og vil ikke involvere os i aktiviteter, som går imod vores egen sans for social anstændighed, såsom at involvere os med grupper eller enkeltpersoner, der udøver en negativ indflydelse på den offentlige orden eller sunde forretningsmæssige aktiviteter.

3. Dialog med interessenter

Vi vil etablere et forhold, der er baseret på tillid, til vores interessenter, herunder vores kunder, aktionærer, forretningspartnere, medarbejdere og lokalsamfund. Med det formål vil vi stille gensidigt nyttige oplysninger til rådighed på en passende, egnet og letforståelig måde med henblik på at fremme en smidig og gensidig kommunikation. Vi vil tage hensyn til og indarbejde vores interessenters meninger og forventninger og andre oplysninger passende i vores forretningsaktiviteter.

4. Bidrag til samfundet og beskyttelse af det globale miljø

Vi vil anlægge et langsigtet, globalt perspektiv i vores fortsatte bestræbelser på at bidrage til samfundet gennem vores forretningsaktiviteter, stræbe efter harmoni med lokalsamfundene og udøve vores social ansvarlighed. Vi anerkender, at det at håndtere miljømæssige problemer er et vigtigt forhold, for så vidt angår vores koncernidentitet. Derfor vil vi frivilligt og aktivt stræbe efter at bidrage til bevarelsen af det globale miljø og menneskehedens velbefindende.

5. Respekt for medarbejdernes kreativitet og individualitet

Vi vil stræbe efter at sikre et arbejdsmiljø, der tillader hver enkelt medarbejder, gennem sit arbejde, at udtrykke sin kreativitet og individualitet, frit at stræbe efter selvrealisering og fortsat at bidrage positivt til virksomheden.
Vi vil respektere individets rettigheder og vil ikke diskriminere på baggrund af race, køn, sprog, nationalitet, religion, fysiske handicap, tro eller nogen som helst anden årsag.

Retningslinjer for adfærd

 

1. Retningslinjer for adfærd i forhold til compliance

Både i alle vores forretningsaktiviteter og når vi repræsenterer virksomheden i vores privatliv, vil vi respektere og overholde alle gældende love, forordninger og andre sociale normer. I tilfælde af en ulykke vil vi desuden handle med oprigtighed og integritet.

2. Retningslinjer for adfærd i forhold til at bidrage til samfundet via forretningsaktiviteter

Vi vil stræbe efter at levere produkter og tjenesteydelser, som samfundet har et reelt behov for, mens vi udfordrer os selv til at udvikle nye teknologier og gå forrest i nye projekter med henblik på at bidrage til en frugtbar fremtid for menneskeheden.

3. Retningslinjer for adfærd i forhold til at levere produkter og tjenester, som er sikre, pålidelige og problemfri

Vi vil give topprioritet til det at levere produkter og tjenester til vores kunder, som er sikre, pålidelige og problemfri.

4. Retningslinjer for adfærd i forhold til forskningsmæssig og teknologisk etik

Vi vil tage forskning og teknologi meget seriøst og udvise retfærdighed, oprigtighed og ansvarlighed i alle vores beslutninger og handlinger vedrørende vores processer lige fra R&D til tjenesteydelser.

5. Retningslinjer for adfærd i forhold til rimelig handel

Vi vil udføre vores forretningstransaktioner retfærdigt på en gensidigt fordelagtig vis og under anvendelse af sund fornuft.

6. Retningslinjer for adfærd i forhold til interaktioner under udførelse af vores forpligtelser

Vi vil i forbindelse med udførelsen af vores forpligtelser ikke interagere med offentlige embedsmænd, private forretningspartnere eller datterselskaber på en måde, som er i strid med loven eller socialt accepteret praksis.

7. Retningslinjer for adfærd i forhold til overholdelsen af lovgivningen om karteller

Vi vil ikke engagere os i aktiviteter, der har til formål på urimelig vis at begrænse transaktioner eller eliminere den frie konkurrence.

8. Retningslinjer for adfærd i forhold til videregivelse og overførsel af korrekte oplysninger

Vi vil videregive og overføre korrekte oplysninger med integritet på rimelig og rettidig vis.

9. Retningslinjer for adfærd i forhold til passende kontrol af fortrolige oplysninger

Vi vil indsamle og på sikker vis beskytte fortrolige oplysninger, der er relevante for vores forretningsprocesser (herunder personlige oplysninger), der stammer fra vores egen virksomhed og andre virksomheder, i henhold til gældende regler. Vi vil desuden ikke anvende sådanne oplysninger til andre formål end de oprindeligt tiltænkte eller videregive dem til andre parter.

10. Retningslinjer for adfærd i forhold til insiderhandel

Vi vil ikke anvende intern viden til personlig vinding.

11. Retningslinjer for adfærd i forhold til rimelig jobadfærd

Vi vil ikke anvende virksomheden urimeligt til egen personlig fordel eller misbruge vores magtposition.

12. Retningslinjer for adfærd i forhold til sundhed og sikkerhed

Vi vil tilvejebringe et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan arbejde sikkert og uden farer, og vi vil stræbe efter at opretholde eller forbedre medarbejdernes helbred.

13. Retningslinjer for adfærd i forhold til menneskerettigheder og medarbejderdiversitet

Vi vil respektere alle vores medarbejderes rettigheder som mennesker, deres personlighed og individualitet (diversitet). Vi vil også stræbe efter at udnytte vores menneskelige ressourcer og skabe en arbejdsplads på en måde, som til fulde udnytter hver enkelt medarbejders evner og sikre en sund balance mellem arbejds- og privatliv (balance mellem arbejde og privatliv).

14. Retningslinjer for adfærd i forhold til antisociale elementer

Vi vil beslutsomt modarbejde asociale elementer og vil fuldstændigt undgå enhver involvering i sådanne.

15. Retningslinjer for adfærd i forhold til internationale aktiviteter

Baseret på et internationalt perspektiv og vores ønske om en verden i fred og beskyttelse af miljøet og menneskerettighederne vil vi overholde alle gældende love og forordninger i alle relevante lande og respektere disses kulturer og værdier i vores forretningsaktiviteter.

16. Retningslinjer for adfærd i forhold til samfundet

Via vores forretningsaktiviteter vil vil aktivt bidrage til fremskridt i samfundet og opfyldelsen af virksomhedens sociale ansvar (VSA) således som det forventes af globale virksomheder.

17. Retningslinjer for adfærd i forhold til det globale miljø

Vi vil bevare det globale miljø og stræbe efter at opnå en bæredygtig virksomhed.

Top of This Page