For at modarbejde finansiering af væbnede grupper, der er ansvarlige for umenneskelige handlinger, indførte USA i juli 2010 den såkaldte Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. I henhold til lovens paragraf 1502 skal alle børsnoterede virksomheder i USA rapportere, hvorvidt deres produkter indeholder konfliktmineraler, der stammer fra den Demokratiske Republik Congo (DRC) eller de ni omkringliggende lande til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). "Konfliktmineraler" defineres som columbit-tantalit (coltan), cassiterit, wolframit, disses derivater som f.eks. tantalum, tin og wolfram eller guld, uanset disses herkomst. Loven specificerer også, at SEC indfører regler for, hvilke specifikke procedurer der skal følges for at rapportere disse oplysninger samt andre krav, som blev vedtaget officielt den 22. august 2012.
Selv om Shimadzu Group ikke som sådan er omfattet af SEC’s regler om oplysningspligt i forbindelse med brugen af konfliktmineraler, er vi positive over for reglerne, og som en konsekvens heraf har vi etableret en intern forretningsgang for konfliktmineraler og, for at leve op til vores sociale ansvar, har vi vedtaget nedenstående politik for Shimadzu gruppen vedrørende konfliktmineraler for at sikre, at Shimadzu gruppen ikke anvender konfliktmineraler, som involverer umenneskelige aktiviteter, som råmaterialer i vores produkter.

Shimadzu gruppens politik vedrørende konfliktmineraler

Shimadzu gruppen vil ikke anvende følgende mineraler i Shimadzu produkter: columbit-tantalit (coltan), cassiterit, wolframit, disses derivater som f.eks. tantalum, tin og wolfram eller guld, som direkte eller indirekte finansierer væbnede grupper eller bidrager til umenneskelige handlinger, der involverer menneskehandel, slaveri, tvangsarbejde, børnearbejde, mishandling eller krigsforbrydelser i den Demokratiske Republik Congo eller de ni omkringliggende lande. Hvis det opdages, at en del eller et råmateriale, der anvendes i et produkt fra Shimadzu, indeholder et eller flere af disse konfliktmineraler, vil der blive taget passende handling, som f.eks. at diskutere en løsning med den pågældende leverandør eller øjeblikkeligt ophøre med brugen af sådanne dele eller råmaterialer.
Dette betyder ikke, at Shimadzu overhovedet ikke vil acceptere noget som helst konfliktmineral, der er produceret i DRC eller de omkringliggende lande, men snarere at Shimadzu kun vil acceptere dem, hvis de er fremskaffet i overensstemmelse med gældende lovgivning og at de ikke medvirker til finansiering af væbnede grupper i disse områder (certificeret som DRC-konfliktfri).

  • Vi vil administrere og drive vores leverandørkæder hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD’s vejledning for rettidig omhu vedr. konfliktmineraler).
  • Vi vil anvende Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) (skabelon til rapportering af konfliktmineraler), CFSI-skabelonen til oplysning om konfliktfri oprindelse (Conflict Free Sourcing Initiative), der er udviklet af EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) og GeSI (Global e-Sustainability Initiative) til at overvåge vores eksisterende leverandørkæder.
  • Dele og materialer vil blive anskaffet fra leverandører, der skaffer materialer fra certificerede smelteværker og raffinaderier, der er identificeret i henhold til Conflict-Free Smelter Program (CFS-programmet).

Derfor beder vi også Shimadzu gruppens leverandører om at samarbejde omkring implementeringen af Shimadzu gruppens politik vedrørende konfliktmineraler.

Shimadzu gruppens organisation til implementering af politikken om konfliktmineraler

Shimadzu Corporation har etableret en koncerndækkende risikostyringsorganisation, som diskuterer og træffer beslutninger om vigtige forhold vedrørende gruppens risikostyring og overholdelse. Denne organisation ledes af en risikostyrings- og koncernetik-bestyrelse, hvis formand er virksomhedens præsident (CEO). I denne organisation er det de enkelte afdelinger med ansvar inden for området, der står for at promovere koncern- og gruppeaktiviteter i overensstemmelse med Shimadzu gruppens politik vedrørende konfliktmineraler.Shimadzu gruppens organisation til implementering af politikken om konfliktmineraler

Anmodninger til leverandører

  • Shimadzu afholder en serie af møder for at forklare vores politik vedrørende konfliktmineraler. Ved hvert af disse møder deltager der repræsentanter fra cirka 500 virksomheder. Vi beder vores leverandører om at udvise rettidig omhu og så vidt muligt tilvejebringe dele og materialer fra konfliktfri smelteværker.
  • For at give vores leverandører en bedre forståelse for Shimadzu's koncerndækkende retningslinjer for adfærd, som f.eks. ikke at handle med leverandører med forbindelse til krænkelser af menneskerettighederne og at afholde sig fra transaktioner, som kan være med til at finansiere sådanne leverandører, har vi udleveret en kopi af Shimadzu's etiske kodeks. Hertil kommer, at vi også beder vores leverandører om at agere på en måde, der er i overensstemmelse med vores retningslinjer for adfærd.

Kortlægning af konfliktmineraler

CMRT-skabelonen (Conflict Minerals Reporting Template) bruges til at kortlægge den aktuelle status for brugen af konfliktmineraler og information om smelteværker. Denne kortlægning har til formål at bekræfte oplysninger som f.eks. at dele og materialer er anskaffet fra leverandører, som får deres materialer enten fra smelteværker, der er identificeret i henhold til CFS-programmet (Conflict-Free Smelter Program) eller, hvis de ikke er identificeret i programmet, fra smelteværker, som ikke anvender mineraler, der har tilknytning til væbnede konflikter.
Hvis et smelteværk eller raffinaderi bedømmes som værende uegnet, beder vi de relevante leverandører om at samarbejde ved at fjerne sådanne mineraler fra leverandørkæden for de relevante produkter, dele og materialer.

Der er flere oplysninger på vores globale hjemmeside: www.shimadzu.com/about/procurement/conflict_minerals.html

Top of This Page